Personvern

1. Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Kurs og kompetansesystemer AS ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende opplysninger som grunnlag for saksbehandling, beslutningsprosesser og informasjonsutveksling:

  • Kursdeltakere: Navn, adresse, fødselsdato,  telefonnummer, e-post-adresser, telefonnummer, passord (min side).
  • Ressurspersoner (innleide instruktører og faddere): Personer som er involvert i sikkerhetsopplæring, overvåking av sikkerhetsopplæring eller som representerer ulike interessepartier: Navn, telefonnummer og e-postadresse arbeid og rolle.

3. Formålet med behandlingen

Er å sikre tilstrekkelig informasjon for at deltagere på sertifisert opplæring skal kunne få de nødvendige kursbevis og kompetansebevisene. Samt at informasjonen finnes i tilstrekkelig omfang for å kunne sikre at riktig person er identifisert ovenfor SFS.

3.1. Saksbehandling, beslutningsprosesser og informasjonsutveksling

Kurs og kompetansesystemer AS behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre forpliktelser som gjelder for sikkerhetsopplæringen og forpliktelser etter avtaler fastsatt i søknader og/eller kontrakter.

Kurs og kompetansesystemer AS behandler eller lagrer ikke sensitive personopplysninger. Personopplysninger som blir benyttet som grunnlag for beslutning om tilrettelagt undervisning, herunder dokumentasjon på funksjonshemming fra lege, foresatt eller arbeidsgiver, blir ikke lagret. Søker skal forelegge behov for tilrettelagt undervisning i forbindelse med søknaden.

4. Innhenting av personopplysninger

Kurs og kompetansesystemer AS lagrer de personopplysningene som er forelagt i forbindelse med søknader eller kontrakter.

5. Utlevering av opplysninger til tredjepart

Kurs og kompetansesystemer AS frigir ikke informasjon om søkere, kursdeltakere eller ressurspersoner uten samtykke eller med mindre det er et rettslig eller avtalerettslig grunnlag for det.

5.1. Forpliktelser i sertifiseringsordningen

Kurs og kompetansesystemer AS er gjennom forskrift 1360 om administrative ordninger, forpliktet til å utlevere relevant informasjon til sertifiseringsorganet og myndighet som fører tilsyn med forskriften, det vil si Direktoratet for arbeidstilsynet. Dersom det foreligger krav om utlevering av personopplysninger, vil personen(e) som det angår, bli informert.

Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen Art 6 (b) og (c).

6. Rettigheter for den registrerte

Du har rett til å vite hvordan dine personopplysninger blir behandlet, hva som er formålet med behandlingen, hvilke opplysninger vi har lagret, hvor vi har hentet informasjonen fra, om og evt. til hvem opplysningene blir eller kan bli utlevert til, hvor lenge vi lagrer opplysningene eller hva vi legger til grunn for fastsettelse av lagringstid og i hvilken grad du har rett til retting og sletting av personopplysningene.

7. Retting og sletting av personopplysninger

7.1. Retting – rettigheter og plikter

Du kan be oss rette eller supplere personopplysninger som er feilaktige og misvisende. Du må kunne sannsynliggjøre hva som er uriktig / misvisende og hva som er korrekt.

Du må melde om endringer i personopplysninger og annen informasjon som har betydning for søknad, søknadsbehandling og beslutninger.

Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a), (b), (c).

7.2. Sletting

I bestemte situasjoner, kan du be oss om å slette opplysninger om deg selv. Dette gjelder når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet og/eller når du har trukket tilbake et samtykke som ligger til grunn for behandlingen. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen Art 17 (a) og (b).

7.3. Arkivering

Personopplysninger som følger av kontrakter, søknader, søknadsbehandling og registreringer fra undervisningen, blir oppbevart i 5 år dersom ikke annet framgår av gjensidig avtale.

8. Informasjonssikkerhet

Kurs og kompetansesystemer AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger.

9. Kontaktinformasjon

Henvendelser om behandling av personopplysninger kan sendes på e-post til post@kksas.no eller ved å kontakte behandlingsansvarlig.

0