Utstyrs test

Tilleggsutstyr
Legg til flere om du har tillegsutstyr.
Dersom leie av utstyr eller ny maskin gis opplæring normalt av utleier eller maskinprodusent/selger.
Navn på instruktør(Påkrevd)
Navn på kursdeltager(Påkrevd)

Innhold

Utstyrsspesifikk opplæring skal inneholde følgende:
 • Bruksområdet
 • Sikker bruk
 • Personlig verneutstyr
 • Vibrasjon og støy
 • Fare og varselmerking
 • Sikkerhetsanordninger
 • Start
 • Stopp, nødstopp og nødprosedyrer
 • Service/vedlikehold
 • Teknisk data
 • Jeg erklærer at deltager har fått tilstreklig utstyrspesifikk opplæring iht. arbeidstilsynets § 10-4.
  0