Stillas 5-9m

Current Status
Not Enrolled
Price
kr 1 490,00
Get Started

Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid, § 17-2. Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Kravene til opplæring for de laveste høydene er mindre omfattende enn for høyere stillaser. Dette gjelder både omfanget og timeantallet for teoretisk opplæring, praktisk øvelse og praksis. Det stilles altså strengere krav dess høyere stillaset er. Regelverket skiller mellom krav til opplæring for stillaser med høyde to–fem meter, fem–ni meter og over ni meter.

Opplæringen kan gjennomføres enten av kvalifiserte personer internt i virksomheten, eller av ekstern kompetanse. Begrepet «kvalifisert person» er en person som har fått teoretisk og praksis opplæring etter forskriften §§ 17-2 til 17-4. Opplæringen skal dokumenteres med et skriftlig bevis som gir opplysninger om innholdet i den teoretiske og praktiske opplæringen og hvem som har stått for den.

Det er delt inn i 3 klasser:

KlasseKrav til teoriKrav praksisøvelseArbeidspraksis
2-5 m7,5t7,5tNei
5-9 m15,0t15,0tNei
Over 9 m36 t72tJa, 6mnd

Vi har mulighet til å holde kurs samlet også, ta kontakt for et samarbeid.

0