Personløfter Klasse A, B og C

Current Status
Not Enrolled
Price
kr 1 390,00
Get Started

Norske lover og regler pålegger at de som opererer personløftere, må kunne vise til både teoretisk og praktisk trening i hvordan utstyret skal brukes. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at alle ansatte har fått den nødvendige opplæringen, som beskrevet i “Forskrift om utførelse av arbeid” § 10-2, “Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr”. Dette kurset tilbyr en basal innføring i trygg bruk av personløftere, og deltakerne vil motta et kompetansebevis for å tilfredsstille lovens dokumentasjonskrav.

Formål: Kurset har som mål å øke deltakernes forståelse og bevissthet rundt sikkerhetstiltak for å forhindre personskader og ulykker i arbeidslivet.

Hvem er dette for? Det vil da si at reint nettkurs er for bedrifter som kan gjøre den praktiske biten selv og dokumentere dette. Du sender kursbeviset du får etter bestått kurs, sammen med dokumentasjon på praksis. Deretter legger vi dette inn i SFS (Sentralregisteret) og du får tilsendt kompetansebevis. (Forutsetter at betaling er gjort)

Målgruppe: Kurset er rettet mot individer som skal operere personløftere.

Varighet: Kurset varer i 6 timer

Forutsetninger: Minimumsalder for deltakelse er 18 år.

Pris: Kursavgiften er kr. 1490,- pr person digitalt og kr. 2.550,- fysisk kurs per person, og dette inkluderer utstedelse av kompetansebevis. Kurset kan også arrangeres som intern opplæring for bedrifter, og det kan tilbys på flere språk.

0