Modul 1

Current Status
Not Enrolled
Price
kr 490,00
Get Started

Modul 1 består av følgende leksjoner:

  • Leksjon 1 Sikkerhetsopplæring
  • Leksjon 2 Lover og forskrifter
  • Leksjon 3 Arbeidsulykker Ansvar og Konsekvenser
  • Leksjon 4 Ytre Miljø
  • Leksjon 5 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
  • Leksjon 6 Farlig gods merking og handtering

Dette er et grunnleggende kurs som alle som skal arbeide med arbeidsutstyr som krever sertifisert kurs. Dette kurset er ment for at du skal bli kjent med de grunnleggende lover, forskrifter og regler som gjelder før modul 2 kurs. Du må gjennomføre en eksamen hos en sertifisert opplæringsvirksomhet uansett pga krav som er gitt.

0